W celu zachowania wysokiego standardu korzystania z naszego sklepu, zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

×


Obowiązek informacyjny dla uczestników Klubu Natura

 

Drodzy Uczestnicy programu lojalnościowego Klub Natura,

Natura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi jako administrator danych osobowych uczestników Klubu Natura nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dlatego wprowadzamy zmiany do Regulaminu, dostosowujące jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

W Regulaminie, poza postanowieniami związanymi z RODO, wprowadzamy zmiany, które mają na celu aktualizację Regulaminu, nie wpływają one jednak na zmianę zasad funkcjonowania Programu Lojalnościowego Klubu Natura.

Pełna treść nowego regulaminu jest dostępna tutaj. Nowy dokument będzie obowiązywał od 25.05.2018r.

Poniżej przedstawiamy Państwu również klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w Klubie Natura.

1. Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905, (dane kontaktowe: tel: 22 3843600, e-mail: [email protected]), informuje, że jest Administratorem danych osobowych uczestników programu lojalnościowego Klub Natura („Klub”).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

3. Administrator przetwarza podane dane osobowe uczestników Klubu, w tym dane o dokonywanych transakcjach, w celu:

1. realizacji uczestnictwa w programie Klub Natura. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa o uczestnictwo w Klubie, zgodnie z regulaminem Klubu (art. 6 ust 1 lit. b) RODO),

2. przechowywania i analizy danych o dokonywanych transakcjach, dla celów przygotowywania dopasowanej oferty dla uczestnika Klubu. Dane dotyczące zakupionych produktów mogą zawierać informacje dotyczące zdrowia.Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przechowywanie i analizowanie danych dotyczących zakupionych produktów, mogących ujawniać stan zdrowia, jest niezbędne do uczestnictwa w Klubie Natura.

3. marketingowym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych (profilowanie) - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. c RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w formie zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji zakupowych i zainteresowań Uczestnika, w celu przedstawienia Uczestnikowi indywidualnie dopasowanej oferty dotyczącej produktów i usług Administratora. Wyrażenie zgody na profilowanie jest można cofnąć w każdym czasie.

4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Klubie.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w Klubie, a po rezygnacji lub w przypadku zamknięcia Klubu, dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia (przy czym cofnięcie zgód niezbędnych do uczestnictwa w Klubie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Klubie)

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z wysyłką SMS oraz wiadomości e-mail do Uczestników Klubu oraz podmiot świadczący usługę wprowadzania danych osobowych do systemów informatycznych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, w tym celu należy: zgłosić cofnięcie udzielonej zgody dzwoniąc na infolinię pod numerem 42 612 09 90, zrezygnować z otrzymywania Newsletteru klikając w odpowiedni link w każdym Newsletterze.

9. Każdy uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Klubie wypełniając formularz rezygnacji dostępny w każdej Drogerii Natura.

10. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administratorem danych jest Natura Sp. z o.o. (ul. Pojezierskiej nr 90A, 91-341 Łódź) kontakt: [email protected] Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych, w tym do przesyłania newsletterów. Możesz zawsze cofnąć zgodę na komunikację marketingową, a także masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy przeczytasz w naszej Polityce Prywatności